Gdzie szukać pomocy

WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTA

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje Państwu refundacja wyrobów medycznych. Są to np. wózki inwalidzkie, różnego rodzaju protezy, ortezy ortopedyczne, aparaty słuchowe, soczewki okularowe, obuwie ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, laski i kule, a także pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny.

Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości, jednorazowo na określony czas. Wysokość refundacji oraz okres użytkowania określają przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1565). Szczegółowy wykaz wyrobów medycznych wraz z kwotami refundacji i okresami ich użytkowania znajdziecie Państwo w załączniku do ww. Rozporządzenia MZ.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NFZ

Aby uzyskać dofinansowanie z NFZ do zakupu wyrobu medycznego należy

 1. Udać się do lekarza po zlecenie (wniosek) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zlecenie takie może wystawić lekarz posiadający jedną z wyszczególnionych specjalności: neurologia, ortopedia, chirurgia, reumatologia, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Następnie należy potwierdzić zlecenie do realizacji w oddziale NFZ, po czym można zrealizować zlecenie w sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ
 3. Ewentualnie można postarać się o zwiększenie środków na zalecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS).

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z PCPR-u lub MOPS-u

Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już odebrany, a udział własny zapłacony, można starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego w wysokości 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy) lub do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 1. Kopię zlecenia wydanego przez NFZ (przyjętego do realizacji w firmie) potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 2. Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
 3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 6. Numer NIP.

Jeśli posiada się zlecenie z NFZ, które jeszcze nie zostało zrealizowane, to można starć się o dofinansowanie w wysokości 100% należnej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekracza wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy) lub do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekracza limit ustalony przez NFZ).

W takim przypadku, starając się o dofinansowanie PCPR/MOPS, należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 1. Kopię zlecenia wydanego przez NFZ (przyjętego do realizacji w firmie) potwierdzoną za zgodność z oryginałem
 2. Fakturę pro forma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).
 3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

UWAGA

Od dnia 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe druki zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne!!

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. ( Dziennik Ustaw Nr 122, Poz. 1678)

 

Odleżyny

Odleżyny to jeden z największych problemów chorych unieruchomionych. Stosując odpowiednią PROFILAKTYKĘ jesteśmy w stanie niemal ich całkowicie uniknąć !!

Odleżyna to nic innego jak owrzodzenie martwicze powstałe na skutek długotrwałego ucisku i zaburzonego krążenia. W pierwszym etapie dochodzi do niepozornego zaczerwienienia skóry blednącego pod wpływem nacisku.Kolejnym etapem jest postać nieblednącego zaczerwienienia.Ostatnim zaś rana w miejscu zaczerwienienia.

Odleżyny tworzą się zazwyczaj w miejscu, gdzie jest mało tkanki tłuszczowej.

W profilaktyce odleżyn niezbędne okażą się takie wyroby medyczne jak:

 1. pneumatyczne materace przeciwodleżynowe
 2. pneumatyczne poduszki przeciwodleżynowe
 3. kręgi, kliny i pianki przeciwodleżynowe
 4. protektory pięt i łokci
 5. kosmetyki ułatwiające prawidłową pielęgnację skóry

Nasze działania w przeciwdziałaniu powstawania odleżyn powinny się skupić na:

 • zachęcaniu chorego do samodzielnego poruszania się
 • regularnej zmianie pozycji ciała chorego
 • stosowania u chorego bielizny z naturalnych materiałów
 • wykonywania masażu u chorego, mającego na celu uelastycznianie skóry i poprawę krążenia

Żywienie chorego leżącego

Opieka nad chorym leżącym nie kończy się tylko na odpowiedniej higienie ciała.

Ważnym aspektem jest także odpowiednie żywienie pacjenta leżącego.

Czasem jest tak, że chory leżący posiada jednak sprawną motorykę kończyn górnych. Należy wówczas nakłaniać pacjenta do samoobsługi. Sprzyja to bowiem utrzymaniu sprawności i bieżącej rehabilitacji.

Kiedy stan chorego nie pozwala na samoobsługę w zakresie spożywania posiłków, należy ustalić stałe pory karmienia. Atmosfera przy spożywaniu posiłków powinna być przyjazna, a pacjent wyciszony. Nie należy poganiać chorego.

Nie rzadko chory leżący wymaga specjalistycznej diety. Opiekun powinien jej bezwzględnie przestrzegać.

Chorym leżącym zaleca się posiłki bogate w błonnik naturalny oraz spożywanie wody w ilości przynajmniej 2 litrów dziennie. Czasami dochodzi do sytuacji, gdzie chory musi być karmiony pozajelitowo bądź przy zastosowaniu zgłębników żołądkowych. O takim sposobie karmienia decyduje specjalista.

Wyroby medyczne

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych mają zapewnić, aby do obrotu i do używania były wprowadzane tylko te wyroby, które spełniają wszystkie odnoszące się do nich wymagania UE.

Europejski system bezpieczeństwa i dopuszczenia na rynek produktów spełniających wymagania UE obliguje do przeprowadzenia – właściwej dla danego wyrobu – procedury oceny zgodności, sporządzenia deklaracji zgodności WE, do uzyskania certyfikatu zgodności oraz do umieszczenia na wyrobie znaku CE.

Dyrektywy medyczne zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Jeżeli podejmujesz decyzję o zakupie sprzętu medycznego bądź urządzeń pomiarowych przyjdź do nas.

W naszym sklepie posiadamy sprzęt i wyroby medyczne znanych i renomowanych firm medycznych.

Nigdy nie kupuj asortymentu produkcji chińskiej dostępnego w marketach.

Nie daj się „skusić” na marketowe promocje. Pamiętaj, że sprzęt pomiarowy jak ciśnieniomierze czy glukometry ma ci służyć przez kilka lat i dawać wiarygodne wyniki. Takiej pewności nie masz kupując wyroby bez certyfikatu.

Sklep medyczny

Głównym zadaniem sklepu medycznego jest zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dobry sklep medyczny posiada umowę na zaopatrzenie w wyroby pomocnicze i ortopedyczne w ramach refundacji NFZ

W naszym sklepie stawiamy na szeroki asortyment i dajemy możliwość wyboru, aby to nasz pacjent decydował o swoich potrzebach.

Prawidłowo funkcjonujący sklep medyczny powinien być przystosowany dla pacjenta niepełnosprawnego.

Jeżeli sklep prowadzi asortyment z zakresu protez piersi, peruk, czy innego asortymentu dla kobiet po amstektomi powinien posiadać przymierzalnię.

Niezbędna dla funkcjonowania sklepu jest wykwalifikowana kadra.

Posiadając wniosek na zaopatrzenie w wyroby pomocnicze lub ortopedyczne masz prawo do jego realizacji na całym terenie kraju. Nie ma rejonizacji.